พณ.ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือก

พณ.ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือกนาปี การผลิต 2553/2554 รอบที่ 2 ประจำวันที่ 25 ก.ค. 2554 เพื่อใช้ในการจ่ายเงินชดเชย ระหว่างวันที่ 25-31 ก.ค. 2554 ประกอบด้วย ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตันละ 9,285 บาท อัตราชดเชยตันละ 1,715 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาตันละ 10,753 บาท อัตราชดเชยตันละ 747 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 15,048 บาท ไม่ต้องชดเชย เนื่องจากราคาสูงกว่าราคาประกันรายได้ที่รัฐบาลกำหนด