ก.ท่องเที่ยวฯ เผย มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ขออนุมัติเงินกู้ยืมช่วยเหลือธุรกิจแล้วกว่า 300

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผย มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ยื่นเรื่องขออนุมัติเงินกู้ยืมช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว 5,000 ล้านบาทแล้วกว่า 300 ราย นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงวงเงินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว 5,000 ล้านบาทว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยื่นเรื่องขออนุมัติเงินกู้ยืมแล้วกว่า 300 ราย โดยมอบให้ธนาคารพาณิชย์ 3,000 ล้านบาท และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ เอสเอ็มอี แบงก์ 2,000 ล้านบาท ในการกลั่นกรองให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารโครงการ อาจปรับเงินสินเชื่อได้ตามความเหมาะสม ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดการรับคำขอกู้ยืมในวันที่ 30 เมษายน 2552 หรือ ครบวงเงินกู้ตามโครงการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวด้วยว่า การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว คาดว่าจะเห็นผลในช่วง 6 เดือน แต่จะกลับสู่ภาวะปกติหรือไม่ยังคงไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด