ครม.อนุมัติงบฯก่อสร้างทางสายหลัก1.2 หมื่นล้าน

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคมว่า ที่ประชุมได้อนุมัติโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจรระยะ 2 รวม 8 สายทาง ระยะทาง 433 กิโลเมตร ของกรมทางหลวงตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ มีมูลค่ารวม 11,240 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้และงบประมาณอย่างละ 50% โครงการดังกล่าวเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญที่เชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่างๆและต่อเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ ซึ่งจะดประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย เส้นทางสู่ภาคใต้ พังงา-กระบี่ 27 กโลเมตร นครศรีธรรมราช-สงขลา 36 กิโลเมตร เชื่อมโยงชายฝั่งทะเลตะวันออก สีคิ้ว-ชัยภูมิ 60 กิโลเมตร สีคิ้ว-อุบลราชสีมา 65 กิโลเมตร สีคิ้ว-พนมสารคาม 28 กิโลเมตร พนามสารคาม-สระแก้ว 73 กิโลเมตร และเส้นทางสายตะวันออก-ตะวันตก พิษณุโลก-หล่มสัก 105 กิโลเมตร และกาฬสินธุ์-มุกดาหาร 39 กิโลเมตร

"ปัจจุบันโครงการล่าช้าไปมากแล้วเนื่องจากที่ผ่านมามีการเอคณะรัฐมนตรีมาแล้ว 3 ครั้งตั้งแต่ปี 2550-2551 แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตลอดเวลาและครั้งนี้ก็เป็นการเสนอเข้าครม.ครั้ง 4 และทุกเส้นทางได้มีการออกแบบไว้เสร็จแล้ว และไม่มีปัญหาเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินการได้ทันที ยกเว้นสายทางพิษณุโลก-หล่มสัก

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด