คุรุสภาเงื้อดาบขู่เพิ่มโทษ ม.เปิดหลักสูตรครูเถื่อนหาประโยชน์

นายธนารัชต์ สมคเณ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) คุรุสภา กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่สถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง ยังคงเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ซึ่งไม่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา ทำให้บัณฑิตที่จบออกมาไม่สามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ว่า ขณะนี้คุรุสภาอยู่ระหว่างการประสานกับทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อเชิญสถาบันอุดมศึกษาที่ยังคงเปิดสอนสายครูในหลักสูตรเก่า 4 ปีอยู่ มาหารือถึงปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ทั้งนี้สิ่งที่ตนกังวลคือ ขณะนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งเริ่มมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2552 แล้ว และตนเชื่อว่าอาจมีบางมหาวิทยาลัยทั้งที่รู้ว่านักศึกษาจบไปแล้วก็ไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ แต่ก็ยังคงเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่ ดังนั้น อาจชี้แจงไปยังนักศึกษาที่จะเข้าเรียนต่อในสายครูทุกคน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลมายังคุรุสภา ว่ามีสถาบันการศึกษาใดบ้างที่คุรุสภาได้รับการรับรองหลักสูตรจากคุรุสภาแล้ว ซึ่งสามารถมาสอบถามโดยตรงที่คุรุสภา หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.ksp.or.th ของคุรุสภา

นายธนารัชต์กล่าวอีกว่า ขณะนี้ทางคุรุสภาได้หารือกันว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขพ.ร.บ.สภาครูฯ ให้มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับมหาวิทยาลัยที่ฝ่าฝืนและทำให้นักศึกษาเสียประโยชน์ โดยอาจจะต้องมีการยกเลิกหลักสูตร พร้อมทั้งมีบทลงโทษด้วย เพราะในปีต่อไปคุรุสภาจะเน้นหลักไปที่การควบคุมดูแลมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด