กำแพงเพชรจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อยที่ตำบลสลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อยขึ้น ที่ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี นางเสาวภา พรเกิด แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อยขึ้น ในวันที่ 20 มีนาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานได้พบกับผู้สมัครงานโดยตรง เปิดโอกาสให้นักเรียน-นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาแล้วกำลังหางานทำหรือว่างงานได้สมัครงานตามความรู้ความสามารถกับสถานประกอบการโดยตรง ภายในงานยังมีการรับลงทะเบียน ให้คำแนะนำการไปทำงานต่างประเทศ แนะนำการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระและฝึกปฏิบัติให้ฟรี รวมไปถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพจากสถาบันการเงินต่าง ๆ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด