เลขาธิการป.ป.ท.ระบุหลังยื่นหนังสือต่อกบข.เพื่อขอตรวจสอบการทำงานขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใดคงต้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการ ป.ป.ท. ระบุ หลังยื่นหนังสือต่อ กบข.เพื่อขอตรวจสอบการทำงาน ขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใด คงต้องรอให้ทางบอรด์ กบข.ตัดสินใจว่าจะให้ เข้าตรวจสอบหรือไม่หลังประชุมบอรด์ 20 มีนาคมนี้

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ระบุ ว่า หลังจาก ป.ป.ท. ยื่นหนังสือต่อ กองทุนบำเน็ญบำนาญข้าราชการ(กบข.) เพื่อขอตรวจสอบการทำงานในการบริหารความเสี่ยงของการลงทุนในภาคเอกชนแล้วนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบจากเลขาธิการ กบข.แต่อย่างใด เพียงแต่รับทราบผ่านสื่อมวลชนว่า ยังไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้คงต้องรอให้บอรด์ กบข.ตัดสินใจว่าจะให้ ป.ป.ท. เข้าตรวจสอบหรือไม่ ซึ่งจะมีการประชุมบอรด์ในวันที่ 20 มีนาคมนี้ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ กล่าวอีกว่า เนื่องจากมีสมาชิก กบข.จำนวนมากเข้าร้องเรียนกับ ป.ป.ท. และอีกส่วนหนึ่งร้องเรียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ ป.ป.ท. ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนั้น ป.ป.ท.จึงขอความร่วมมือ บอรด์ กบข.เห็นชอบให้ ป.ป.ท.เข้าไปตรวจสอบ ร่วมกับ หน่วยงานที่มีความเข้าใจเรื่องการลงทุน 7 แห่งเข้าตรวจสอบพร้อมกัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด