มทภ.2เปิดโครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พลโท ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการ "ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ขยายคูคลอง สนองพระมหากรุณาธิคุณ" ณ บริเวณพื้นที่ด้านหลังค่ายวีรวัฒน์โยธิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในวันนี้ โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน กว่า 300 คน ร่วมปลูกต้นยาพารา เพื่อเทิดระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ซึ่งทั้งสองพระองค์ ได้อุทิศพระวรกาย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในด้านการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นระยะเวลายาวนาน และเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี เนื่องในปีมหามงคลสมัย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 2554

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักผลกระทบ อันเกิดจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มาปลูกป่า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง