สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนาพะเยา จัดกิจกรรมตักบาตรพระ 1,250 รูปช่วยเหลือพระภิกษุ 4 จชต.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา จังหวัดพะเยา จัดโครงการ ตักบาตรพระ 1,250 รูป ช่วยเหลือพระภิกษุ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อร่วมถวายความช่วยเหลือคณะสงฆ์ภาคใต้ ภายหลังที่ยังประสบปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จ่าสิบเอก อธิคม คำจีน ประธานศูนย์ประสานงานโครงการและประธานสมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา กล่าวว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้พระภิกษุและสามเณรอยู่ด้วยความยากลำบาก ออกบิณฑบาตไม่ได้ แต่ก็ยังยืนหยัดสู้อดทนและสันติ อยู่รักษาผืนแผ่นดินและเป็นกำลังใจให้กับชาวพุทธในพื้นที่ เพื่อเป็นการร่วมช่วยเหลือ รวมถึงให้กำลังใจแก่พระภิกษุและสามเณร ทางสมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา ร่วมกับศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดพะเยา ตลอดจนประชาชนจังหวัดพะเยา ร่วมกันทำบุญครั้งใหญ่ เพื่อหากองทุนสบทบให้ความช่วยเหลือ ผ่านการจัดโครงการตักบาตรพระ 1,250 รูป ช่วยเหลือพระภิกษุ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 22 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ณ ถนนชายกว๊านเทศบาลเมือง จ.พะเยา จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดพะเยาทุกภาคส่วน ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณร 4 จังหวัดภาคใต้แล้ว ยังเป็นการก่อให้เกิดความความรักและความสมานฉันท์ของคนในชาติไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใด นำมาซึ่งความสงบสุขของประเทศ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด