บ้านสมเด็จโพลล์ปชช.รู้มีรธน.ใหม่เชื่อปท.มีแนวโน้มดีขึ้น

บ้านสมเด็จโพลล์ปชช.รู้มีรธน.ใหม่เชื่อปท.มีแนวโน้มดีขึ้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'บ้านสมเด็จโพลล์' ปชช.ส่วนใหญ่รู้แล้วมีรธน.ใหม่บังคับใช้ เชื่อประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นจะลดลง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "บ้านสมเด็จโพลล์" สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 2560 โดยเก็บตัวอย่างจากประชาชนที่ อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,218 กลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 26 - 28 เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 58.1 รู้ว่าเมื่อวันที่ 6 เม.ย.มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มีเพียง ร้อยละ 29.8 ที่ไม่รู้ และ ร้อยละ 12.1 ไม่แน่ใจ

ทั้งนี้ ร้อยละ 47.0 คิดว่าแนวโน้มประเทศไทยจะดีขึ้น หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 แต่ ร้อยละ 27.8 คิดว่าไม่ดีขึ้น และร้อยละ 25.3 ไม่แน่ใจ, โดยที่ ร้อยละ 41.7 เชื่อว่า รธน.ใหม่ จะทำให้การทุจริตคอร์รัปชั่นลดลง, ร้อยละ 35.8 เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้น อีกทั้ง ร้อยละ 42.2 เชื่อว่าจะทำให้ได้นักการเมืองที่ดีขึ้นกว่าในอดีต และ ร้อยละ 44.9 มั่นใจว่า รธน.ฉบับ 2560 จะทำให้การพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยมีมากยิ่งขึ้น