งดจัดงาน “Pattaya Music Festival 2017”

งดจัดงาน “Pattaya Music Festival 2017”
Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมืองพัทยางดจัดงาน Pattaya Music Festival 2017 เนื่องจากมีประกาศการเปลี่ยนแปลงระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ด้านการจัดงานกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดว่า

ตามที่เมืองพัทยาได้ประกาศประมูลจ้างดำเนินงานโครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (Pattaya Music Festival 2017) (ครั้งที่2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศเมืองพัทยา ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ซึ่งจากการตรวจสอบ ปรากฏรายการค่าใช้จ่ายที่เมืองพัทยากำหนดไว้ในการประมูลจ้างครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับระเบียบดังกล่าว ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกำหนด เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ เมืองพัทยาจึงยกเลิกประกาศดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 38-25 3-100 ต่อ 4115 ในวันและเวลาราชการ หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง