"เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย" รวมพลังขับเคลื่อนภาคธุรกิจสู่ความยั่งยืน

"เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย" รวมพลังขับเคลื่อนภาคธุรกิจสู่ความยั่งยืน
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) เปิดฉากภารกิจแรกระดมพลจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ก้าวสู่โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย...เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนภาคธุรกิจของไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN ผ่านการระดมสมองกับผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมเชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของ UN Global Compact ด้วยกัน
 
นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร ทรูคอร์ปอเรชั่น ในฐานะประธานคณะกรรมการเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย กล่าวว่า สหประชาชาติมั่นใจในศักยภาพของภาคเอกชนว่าเป็นส่วนสำคัญในขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ประเทศไทยตอบรับกับแนวทางนี้ จึงได้รวมตัวกันก่อตั้ง "เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย" (Global Compact Network Thailand: GCNT)

U12

โดยจะร่วมกันส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยปฏิบัติตามหลักสากลของ UN Global Compact ซึ่งครอบคลุม 4 ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอรัปชั่น พร้อมทั้งยังมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจในประเทศ ดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน และร่วมผลักดันให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้ง 17 ข้อ

อนึ่ง เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) เกิดจากการรวมตัวกันของ 15 องค์กรชั้นนำของไทยที่เป็นสมาชิก UN Global Compact เพื่อร่วมกันผลักดันหลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact โดยมีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน และการร่วมผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ประการ

U13

15 องค์กรชั้นนำ ผู้ร่วมก่อตั้ง "เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย" ประกอบด้วย

1. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
5. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
7. บริษัท พินนาเคิล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
8. บริษัท แพรนด้า จิวเวลลี่ จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จำกัด
10. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
12. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
14. บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
15. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

X1

 

X2


X3


X4

 

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!