รวมรูปภาพของ จำได้ไหม? โปรเจครถบัสจีน สร้างคร่อมถนน มาดูสภาพในวันนี้ รูปที่ 4 จาก 4