รวมรูปภาพของ จำได้ไหม? โปรเจครถบัสจีน สร้างคร่อมถนน มาดูสภาพในวันนี้ รูปที่ 3 จาก 4