รวมรูปภาพของ จำได้ไหม? โปรเจครถบัสจีน สร้างคร่อมถนน มาดูสภาพในวันนี้ รูปที่ 2 จาก 4