สธ.ขอปชช.เดินทางมาถวายสักการะเตรียมกายและใจ

สธ.ขอปชช.เดินทางมาถวายสักการะเตรียมกายและใจ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


กรมสนับสนุนสุขภาพ ขอให้ ปชช. ตจว. มาถวายสักการะพระบรมศพ เตรียมความพร้อมกายและใจ สั่งอาสาสมัครดูแลเต็มที่

นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ขณะนี้มีประชาชนจากต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระบรมมหาราชวัง กทม. เป็นจำนวนมาก วันละหลายหมื่นคน ซึ่งจากข้อมูลการบริการหน่วยแพทย์ 15 จุด รอบสนามหลวง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 พบว่า มีประชาชนเข้ารับบริการรวม 20,510 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นบริการปฐมพยาบาล เช่น แจกยาดม/แอมโมเนีย/ยาแก้ปวด/ยานวด ทำแผล  และบริการอื่นๆ เช่น ตรวจวัดความดันโลหิต รวมทั้งหมด 19,155 คน หรือประมาณร้อยละ 93 ของบริการทั้งหมด

นายแพทย์วิศิษฎ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกายและใจให้ประชาชนก่อนการเดินทางเข้ามาถวายราชสักการะพระบรมศพ ที่ กทม. จึงได้ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ทั่วประเทศ จัดบริการตรวจวัดความดันโลหิต ในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน รวมทั้งคนอ้วนและผู้สูงอายุ พร้อมทั้งตรวจคัดกรองความเครียดเบื้องต้นที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หรือ ศสมช. ที่มีในหมู่บ้านจำนวน 58,333 แห่งทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการพึ่งพากันเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หากพบมีอาการผิดปกติจะให้คำแนะนำ และขอให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อนจนกว่าสภาพร่างกายจะพร้อม และหากอาการยังไม่ดีขึ้น เช่น มีอาการวิงเวียน ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน หรือเครียดมาก จะประสานส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่เพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมต่อไป