คนลำปางนับแสนกอดรูปพ่อหลวง จุดเทียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี