ธนาคารแห่งประเทศไทย เผย ยังไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบธนบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย เผย ยังไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบธนบัตร
PPTV

สนับสนุนเนื้อหา

นายวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปัจจุบันยังพอมีธนบัตรที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสต่างๆ กระจายอยู่ตามธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบ้าง เพียงแต่ไม่มีทุกแบบและไม่ได้ทุกแห่ง ซึ่งหากมีเหลือธนาคารแต่ละแห่งก็สามารถนำออกมาจ่ายแลกให้ประชาชนได้

สำหรับธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังพอมีเหลืออยู่บ้างบางส่วน กระจายอยู่ตามธนาคารพาณิชย์ แต่เหลือจำนวนแน่นอนเท่าไหร่ และมีชนิดใดบ้างนั้น ยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจน

อย่างไรก็ดีทางธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ได้มีการเปิดให้จองธนบัตรที่ระลึก ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานภาค ขอให้ประชาชนอย่าเดินทางมารอซื้อที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แม้ว่าจะเป็นผู้จัดสรรธนบัตรที่ระลึกแบบต่างๆ

ส่วนการจะเปลี่ยนธนบัตรใหม่นั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ชี้แจงว่ากระบวนการนี้ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยและต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อน