มท.สั่งทุกจว.จัดพิธีสวดพระอภิธรรมให้ปชช.มีส่วนร่วม

มท.สั่งทุกจว.จัดพิธีสวดพระอภิธรรมให้ปชช.มีส่วนร่วม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ปลัด มท. สั่งทุกจังหวัด จัดพิธีสวดพระอภิธรรม-พิธีกรรมแต่ละศาสนา ให้ประชาชนในต่างจังหวัด มีส่วนร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล พร้อมกับในส่วนกลาง

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด โดยมีข้อสั่งการว่า ตามที่ สำนักพระราชวัง ได้มีกำหนด พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมประจำ ทั้งกลางวัน กลางคืน รับพระราชทานฉันเช้า วันละ 8 รูป เพลวันละ 8 รูป และประโคมยาม กำหนด 100 วันนั้น  ให้ทุกจังหวัดจัดพิธีสวดพระอภิธรรม หรือ พิธีกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนาตามความเหมาะสม โดยให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปรึกษาหารือร่วมกับผู้นำศาสนา เพื่อจัดพิธีดังกล่าว ณ ศาสนสถานในพื้นที่


ทั้งนี้ ในกรณีที่มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ให้จังหวัดพิจารณาประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เช่น จัดน้ำดื่ม รถสุขาเคลื่อนที่ การจราจร บริการตรวจและรักษาสุขภาพของประชาชน เป็นต้น  และให้ดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ เพิ่มเติม ยังสถานที่ ที่เหมาะสมและสมพระเกียรติ


นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นการเหมาะสมและสมควร กระทรวงมหาดไทย ยังได้แจ้งให้ทุกจังหวัด งดการอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการพนัน  เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ส่วนกรณีที่ เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันไปแล้ว ให้ขอความร่วมมือกับผู้ได้รับใบอนุญาตข้างต้น  งดจัดให้มีการเล่นการพนันดังกล่าวในช่วงเวลานี้ด้วย