ผบ.ตร.มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทำประโยชน์ให้ตร.

ผบ.ตร.มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทำประโยชน์ให้ตร.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ผบ.ตร. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 98 ราย เนื่องในวันตำรวจ 13 ต.ค. ประจำปี 2559

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ 13 ต.ค.59 ประกอบด้วย ผู้บริจาคเงินหรือสิ่งของ จำนวน 16 ราย พลเมืองดีที่ช่วยเหลือราชการตำรวจ จำนวน 5 ราย นอกจากนี้ยังมีชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่น ข้าราชการที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี 2559 ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่พนักงานสอบสวนดีเด่น กลุ่มจราจรดีเด่น ข้าราชการตำรวจที่มีผลงานในด้านการป้องกันยาเสพติดดีเด่น และข้าราชการตำรวจที่มีผลงานในด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่น รวมทั้งสิ้น 98 ราย และยังมีหน่วยงานอื่นที่รับมอบไปก่อนหน้านี้ จำนวน 488 ราย 

โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีสารถึงข้าราชการตำรวจ เนื่องในวันตำรวจ 13 ต.ค. ว่า ตำรวจต้องมีการพัฒนาตัวเองให้มีความพร้อมในทุกด้านเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล และให้ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และทำความดีต่อไป เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนมาสู่สังคม

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในครั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย สมาคมแม่บ้านตำรวจ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ หอผู้ป่วย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 4 ราย อาทิ ส.ต.อ.กัญจนพงษ์ เชเดช อายุ 33 ปี ตำรวจท่องเที่ยวถูกคนแก๊งปลอมแปลงหนังสือเดินทาง ยิงบาดเจ็บขณะเข้าจับกุม และ ส.ต.ท.จรินทร์ ช่วยเมือง อายุ 52 ปี ช่างเครื่อง ประจำกองบินตำรวจ บาดเจ็บกรณีนำ ฮ. ลงจอดฉุกเฉิน ในพื้นที่จังหวัดชายแเดนภาคใต้ จากนั้นจะร่วมแถลงข่าวแพทย์ตำรวจพัฒนาสู่โรงพยาบาลตำรวจ 4.0 เพื่อตำรวจ และประชาชน ชมนิทรรศการ และมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการจัดการองค์ความรู้ ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมชัยจินดา อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 20 โรงพยาบาลตำรวจ