ชัยเกษมชี้คำวินิจฉัยศาลรธน.ทำมีนายกฯคนนอกง่าย

ชัยเกษมชี้คำวินิจฉัยศาลรธน.ทำมีนายกฯคนนอกง่าย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'ชัยเกษม' มองคำวินิจฉัย ศาล รธน. ปรับสัดส่วนเสนอยกเว้นบัญชีรายชื่อพรรค เปิดโอกาสมีนายกฯ คนนอกได้ง่าย

นายชัยเกษม นิติสิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยประเด็นคำถามพ่วงที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. ได้ปรับแก้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ ว่า ผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี ยังต้องเป็นอำนาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.เช่นเดิม แต่ที่น่ากังวลคือ กรณีที่สภาผู้แทนราษฎร ไม่สามารถหาบุคคลที่รัฐสภา ให้ความเห็นชอบได้ และต้องใช้กลไกของมาตรา 272 ซึ่งเปิดช่องให้รัฐสภาของดเว้นบุคคลตามบัญชีที่พรรคการเมืองเสนอได้ ซึ่งจากเดิม รัฐสภากำหนดไว้ที่ 2 ใน 3 แต่ศาลรัฐธรรมนูญมาวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงเหลือเพียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาเท่านั้น ประเด็นดังกล่าวจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า โอกาสที่จะได้นายกรัฐมนตรีนอกบัญชี มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง และเห็นว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของจำนวนสมาชิกรัฐสภาเพื่อของดเว้นการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อ โดยอ้างเจตนารมณ์ของประชาชน ในการลงมติคำถามพ่วงที่ผ่านมา เป็นการวินิจฉัยแทนประชาชนหรือไม่ เพราะประชาชนอาจไม่ได้คิดเหมือนศาลรัฐธรรมนูญ ก็เป็นได้ โดยเฉพาะในตัวคำถามพ่วง ซึ่งไม่ได้ระบุว่าให้อำนาจ ส.ว. สามารถของดเว้นนายกรัฐมนตรีนอกบัญชี ที่พรรคการเมือง เสนอได้ รวมถึงประเด็นให้ ส.ว. อยู่ในอำนาจต่อเนื่อง 5 ปี แม้รัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงหรือต้องยุบสภาก็ตามนั้น เป็นการเปิดช่องให้นายกรัฐมนตรีคนนอก มีโอกาสอยู่ได้ยาวถึงสองสมัย