นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาวมอบบ้านผู้ยากไร้

นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาวมอบบ้านผู้ยากไร้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว ประธาน ส่งมอบบ้าน ตามโครงการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ

นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว เป็นประธาน ส่งมอบบ้านตามโครงการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ โดยมี นายเจษฎา เกตุตระกูล ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมเจตน์ เปลื้องนุช นายอำเภอลาดยาว นายประสาท ตันประเสริฐ อดีต ส.ส.นครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้นำชุมชน ได้ร่วมส่งมอบบ้านฯ พร้อมทั้งนำสิ่งของอุปโภค
บริโภค เงินสด มามอบให้กับ “ป้าเสา แจ้งสันต์” เป็นจำนวนมาก ป้าเสาบอกว่า...วันนี้มีความสุขมาก ๆ