พม.ห่วงประชาชนประสบอุทกภัยที่จ.น่าน

พม.ห่วงประชาชนประสบอุทกภัยที่จ.น่าน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


รมว.พม. ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมเฉียบพลัน ที่ จ.น่าน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 457/2557-2559 เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ว่า จากกรณีที่จังหวัดน่าน เกิดสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมเฉียบพลัน เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อนานหลายวัน ทำให้ต้องสั่งปิดการเรียนการสอนทุกแห่ง สถานที่ราชการและเอกชนต้องหยุดให้บริการจำนวนมาก ถนนสายต่างๆ ไม่สามารถสัญจรได้ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก และระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตนมีความห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาดังกล่าว โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงฯ ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ต่อไป