มจพ.จัดวันนัดพบแหล่งงาน

ดร.มาลินี อยู่โพธิ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดเผยถึงการจัดงานวันนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 11-12 ก.พ.นี้ ว่า มีสถานประกอบการร่วมงานกว่า 100 บริษัท อัตราว่างรองรับกว่า 10,000 อัตรา รวมทั้งการฝึกอาชีพอิสระจากกรมการจัดหางานและการสอบสัมภาษณ์โดยตรงกับสถานประกอบการ โดยสายงานจะเน้นสาขาวิชาที่ทางสถาบันเปิดสอน เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร ธุรกิจการประกันภัย ฯลฯ

สำหรับในปีนี้ เปิดบริการพิเศษต่อเนื่องให้กับผู้สมัครงาน สามารถส่งเอกสารข้อมูลการสมัครงานต่อเนื่องที่ห้องแนะแนวจนถึงเดือนเม.ย.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการและผู้สมัครงานด้วย โดยงานจะมีตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. บริเวณชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ และห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคาร 40 ปี สจพ. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 8 อาคาร 40 ปี สจพ.โทรศัพท์ 0-2587-4339 หรือ www.kmutnb.ac.th

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด