มท.1ย้ำทุกหน่วยป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

มท.1ย้ำทุกหน่วยป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


มท.1 ย้ำ ทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมี ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เขตปริมณฑล 5 จังหวัด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ

ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ มอบหมายให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อสารข้อมูลฝนตกและการจราจรให้ประชาชนรับรู้ในวงกว้าง พร้อมกำชับให้กรุงเทพมหานคร บริหารระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวเตรียมพร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากร รวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่