กกต.ชี้ชัย-32ส.ส.สัดส่วนพรรคถูกยุบไม่สิ้นสภาพ

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ กกต. แถลงเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึงกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับสถานภาพการเป็น ส.ส.สัดส่วนของนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร และพวกรวม 32 คน จะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคหรือไม่ ว่า คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ กกต.ได้รายงานต่อ กกต.โดยเห็นว่า เมื่อมิได้มีกฎหมายกำหนดการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ ส.ส.ที่มาจากเลือกตั้งแบบสัดส่วน ในกรณีที่พรรคการเมืองที่สังกัดถูกยุบพรรคไว้เป็นการเฉพาะ ส.ส.สัดส่วนของพรรคการเมืองที่ถูกยุบจึงยังคงมีสถานภาพการเป็น ส.ส.อยู่ เพียงแต่ต้องเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นภายใน 60 วันหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรค ดังนั้น นายชัยกับพวกย่อมปฏิบัติหน้าที่การเป็น ส.ส.ต่อไปได้

นายสุทธิพลกล่าวว่า ส่วนกรณีที่ผู้ร้องขอให้ กกต.วินิจฉัยการประชุมสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ที่มี ส.ส.สัดส่วนของพรรคการเมืองถูกยุบเข้าร่วมประชุมด้วย ว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคสามหรือไม่นั้น กกต.พิจารณาเห็นว่าไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กกต. ต้องเป็นผู้วินิจฉัย จึงให้ยุติเรื่อง

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด