ม.มหิดล จัดงาน มหิดลวิชาการ 52 ภายใต้แนวคิด สืบสานพระราชบิดา สู่ปัญญาของแผ่นดิน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน มหิดลวิชาการ 52 ภายใต้แนวคิด สืบสานพระราชบิดา สู่ปัญญาของแผ่นดิน เนื่องในวันครบรอบ 40 ปี แห่งการพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตร์จารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การจัดงาน มหิดลวิชาการ 52 ภายใต้แนวคิด สืบสานพระราชบิดา สู่ปัญญาของแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 40 ปี แห่งการพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล และวันครบรอบ 121 ปี ของมหาวิทยาลัยมหิดล และปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2552 โดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นมากมาย เช่น กิจกรรม MU Exhibition, กิจกรรม MU Innovation เสนอผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ, กิจกรรม Open House เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด