เรืองไกรแฉส.ส.-ส.ว.อัพเกรดที่นั่งบินไทยสูญร้อยล้าน

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว.สรรหา กล่าวที่รัฐสภา สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับวุฒิสภาจัดโครงการให้คำปรึกษาแก่รัฐสภาหัวข้อ "การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ.2550ว่า ขณะนี้ได้รับข้อมูลจากการบินไทยว่า จากกรณีที่ส.ส.และส.ว.ไปอัพเกรดที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นเฟิร์สคลาสหรือชั้นธุรกิจนั้นสร้างความเสียหายให้กับการบินไทยปีละหลายร้อยล้านบาท ซึ่งถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสมและควรมีการตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ยังเห็นว่าควรมีการกำหนดกรอบจริยธรรมของนักการเมืองด้วย เพราะกรณีของนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รมช.คมนาคม ไปแจกสิ่งของของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) นั้นสามารถทำได้หรือไม่ ถือเป็นการเอาประโยชน์จากสาธารณะและเป็นทำให้ประชาชนรู้สึกติดหนี้บุญคุณหรือไม่

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด