รองฯสุเทพ บอกไม่มีปัญหาเรืองไกรยื่นสอบ3รมต.

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง กล่าวเมื่อวันที่ 2 ก.พ. ถึงกรณีที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว.สรรหา ยื่นให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สอบรัฐมนตรี 3 คนในรัฐบาล ซึ่งลงมติผ่านร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เพราะเห็นว่า ขัดรูญมาตรา 177 ว่า เป็นการทำหน้าที่ของนายเรืองไกร ส่วนผู้ที่มีหน้าที่ตีความ ตรวจสอบวินิจฉัย ก็จะดำเนินการไปเพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน ซึ่งคิดว่า ในส่วนของรัฐบาลมีข้อเท็จจริงที่จะชี้แจง โดยเฉพาะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งห้ามบุคคลที่เป็นรัฐมนตรีและ ส.ส. ในขณะเดียวกนจะยกมือให้เรื่องที่เกี่ยวกับตนเองไม่ได้ แต่การที่รัฐมนตรี 3 คนลงมติเป็นเรื่องของงบประมาณแผ่นดิน และงบส่วนนั้นก็ไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรีที่ลงคะแนนด้วย จึงคิดว่าไม่เป็นปัญหา

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด