หลักสี่ต่อยอดธนาคารขยะ

น.ส.อมรรัตน์ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ประชุมทำความเข้าใจการดำเนินการโครงการธนาคารขยะ หรือจุดรับซื้อรีไซเคิลแก่ผู้แทนชุมชน 15 แห่ง หน่วยงานราชการ โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตหลักสี่

น.ส.อมรรัตน์ กล่าวว่า การประชุมวันนี้เพื่อต่อยอดโครงการศูนย์รีไซเคิลแก่เครือข่ายชุมชน หลังจากทางเขตมีดำริจัดทำธนาคารขยะเมื่อ 3 ปีก่อนแล้วประสบความสำเร็จ พบว่าประชาชนมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงในการคัดแยกขยะ และให้ชุมชนที่มีประสบการณ์ มีความพร้อมได้เป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นต้นแบบให้ความรู้แก่ชุมชนอื่น

สำหรับรูปแบบการดำเนินการจะเริ่มจากให้ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ หรือครู นักเรียน คัดแยกขยะไว้เป็นธนาคารขยะ มีการบันทึกว่าใครมีขยะชนิดใด ปริมาณ คิดเป็นเงินเท่าใด เมื่อมีจำนวนมากแล้วจะประสานทางเขตไปรับซื้อถึงที่ ซึ่งเงินที่ได้มา พบว่าส่วนใหญ่ ทางชุมชนหรือหน่วยงานมักจะนำมาเป็นเงินกองกลางใช้สอยประโยชน์เพื่อส่วนรวม แต่สิ่งสำคัญที่ได้มากกว่านั้นคือประชาชนมีทัศนคติที่ดีในการคัดแยกขยะ ปริมาณขยะลดลง ขยะเปียกที่นำไปหมักเป็นปุ๋ยก็สร้างมูลค่าและดีต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทำให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่กรุงเทพฯ และช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด