ตั้งเพดานรีดเงินน้ำมัน-หนุนใช้โซฮอล์

นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไปกำหนดโครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันขั้นต่ำในแต่ละประเภท เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริมพลังงานทดแทนทั้งแก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) ซึ่งหากช่วงใดพบว่าราคาขายปลีกน้ำมันอยู่ในระดับต่ำสุดก็จะใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าพยุงราคาแก๊สโซฮอล์หรือไบโอดีเซลให้มีราคาที่จูงใจในการใช้มากขึ้น เนื่องจากช่วงที่ราคาน้ำมันอยู่ในช่วงขาลง พบว่ายอดการใช้เบนซินเพิ่มขึ้น ขณะที่แก๊สโซฮอล์ยอดใช้ทรงตัว สะท้อนว่าผู้บริโภคไม่สนใจเติมพลังงานทดแทน ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้นชดเชยการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ

นายทวารรัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า หลังจากรัฐประกาศปรับเพิ่มภาษีน้ำมันแล้ว น่าจะสามารถหาข้อสรุปเพดานราคาน้ำมันได้ชัดเจนขึ้น เพราะจะทราบโครงสร้างราคาน้ำมันที่แท้จริง และเป็นประโยชน์กับการส่งเสริมพลังงานทดแทนได้

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด