Thammasat Business School เรียนรู้ ก้าวล้ำ นำโลก

Thammasat Business School เรียนรู้ ก้าวล้ำ นำโลก
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

          ไม่ใช่แค่ทันโลก เพราะความสำเร็จวันนี้วัดกันที่การก้าวล้ำให้นำโลก!!!          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ Thammasat Business School จึงปฏิวัติ หลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมเป็นผู้นำในโลกธุรกิจ ซึ่งวันนี้ Business Model ของโลกใบนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิง!!

           เมื่อ Business Model ของโลกได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ภายใต้สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้เกิดคำถามว่าแล้ว “อนาคตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะเป็นอย่างไร” รองศาสตราจารย์พัชรา พัชราวนิช รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ข้อคิดว่า ภายใต้บริบททางธุรกิจที่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลง แต่ยังเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเทรนด์ของโลกชัดเจนว่า ในอนาคตทวีปเอเซียจะเจริญเติบโตและมีบทบาทสำคัญ รวมทั้งเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบจะมีผลทำให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนมากขึ้น ผู้บริหารในองค์กรต่าง ๆ จึงต้องพัฒนาความเชี่ยวชาญในระดับอาเซียนและพัฒนาผู้บริหารให้ก้าวสู่ระดับโลกต่อไป


           “หลักสูตรการศึกษาของ “Thammasat Business School” เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำกรณีศึกษา (Case Study) ในภูมิภาคเอเซีย และภูมิภาคอื่น ๆ รวมทั้ง “Thammasat Business School” ยังส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันแผนธุรกิจระดับประเทศในโซนเอเซียและยุโรปมากขึ้น และส่งเสริมการทำวิจัย เพื่อเสนอที่ประชุมทางวิชาการระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยมีผลงานนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำแผนธุรกิจในระดับนานาชาติ ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าหลักสูตรของเราจะทำให้นักศึกษาเป็นผู้นำและเป็นนักธุรกิจได้ในทุกที่ของโลก” 


          โดยในการเรียนการสอน นักศึกษาจะได้รับการบ่มเพาะให้สามารถนำหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง
           “เราเน้นการใช้กรณีศึกษา (Case Study) การใช้เกมจำลองทางธุรกิจ การนำนักศึกษาไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจระดับนานาชาติ ผลงานวิจัยมีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี และเราภูมิใจที่ได้เห็นความสำเร็จของนักศึกษาของเราบนเวทีนานาชาติ ซึ่งต้องบอกว่ามีจำนวนมากถึงกับบอกว่า...เป็นนักกวาดรางวัลเลยทีเดียว”

           ผู้สนใจ 9 หลักสูตรของ “Thammasat Business School” ที่จะติดอาวุธทางปัญญาให้ผู้เรียนพร้อมก้าวสู่โลกธุรกิจยุคใหม่ ด้วยความมั่นใจ ด้วยมุมมองที่แตกต่าง และมองเห็นโอกาสได้ก่อนได้ สามารถดูรายละเอียดและการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.grad.tbs.tu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม E-mail: grad@tbs.tu.ac.th  โทร. 0-2613-2263, 0-2623-5718 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 มกราคม 2559 (ยกเว้น XMBA ถึง 31 มกราคม 2559)

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!