ห่วงแรงงานถูกหลอก-พบไปไต้หวันมากสุด

ห่วงแรงงานถูกหลอก-พบไปไต้หวันมากสุด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


กรมการจัดหางาน เผย คนงานไทยนิยมไปทำงานไต้หวัน ขณะมีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานเกาหลีใต้มากที่สุด

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีกระบวนการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะทางโซเซียลเน็ตเวิร์ก โดยอ้างตำแหน่งงานที่มีรายได้ดี และเป็นการเดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านกรมการจัดหางาน พร้อมทั้งแจ้งให้ใช้วีซ่าท่องเที่ยวเดินทางไปทำงาน ก่อนขอวีซ่าทำงานให้ภายหลัง เป็นต้น ซึ่งจากสถิติคนหางานเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนตุลาคม 2558 พบว่า มีคนงานไทยไปทำงานและฝึกงานในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,495 คน นิยมเดินทางไปทำงานประเทศในเอเชียมากที่สุด จำนวน 5,199 คน จำแนกเป็น ไต้หวัน จำนวน 2,863 คน รองลงมาเกาหลีใต้ จำนวน 862 คน ญี่ปุ่น จำนวน 589 คน สิงคโปร์ จำนวน 181 คน และอินเดีย จำนวน 166 คน รองลงมาเป็นประเทศในตะวันออกกลาง จำนวน 1,234 คน ประเทศในยุโรป 500 คน ประเทศในแอฟริกา จำนวน 211 คน ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ จำนวน 209 คน ประเทศในทวีปออสเตรเลีย และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก จำนวน 137 คน และประเทศในทวีปอเมริกาใต้ จำนวน 5 คน โดยคนหางานถูกระงับการเดินทางไปเกาหลีใต้มากที่สุด จำนวน 123 คน รองลงมาได้แก่ ญี่ปุ่น บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
โอมาน การ์ตา ไซปัน สิงคโปร์ บรูไน และอินเดีย

ทั้งนี้ จากสถิติพบว่า คนหางานยังนิยมเดินทางไปทำงานต่างประเทศกันเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้มีผู้แสวงหาประโยชน์จากคนหางาน ดังนั้น เพื่อป้องกัน การหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ จึงขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วน และไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ โดยศึกษาเงื่อนไขในสัญญาจ้างอย่างละเอียด กฎระเบียบเกี่ยวกับการจ้างงานในประเทศที่จะเดินทาง ซึ่งสัญญาจ้างจะต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานแรงงานไทยหรือสถานทูต/กรมการกงสุลไทยประจำประเทศ เป็นต้น