กลาโหมอาเซียนเร่งแก้ปัญหาอ้างสิทธิ์ทะเลจีนใต้

กลาโหมอาเซียนเร่งแก้ปัญหาอ้างสิทธิ์ทะเลจีนใต้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'พล.อ.ประวิตร' ประชุมกลาโหมอาเซียน หารือประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค 8 ประเทศคู่เจรจา เร่งแก้ปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้

พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโกมอาเซียน และประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 3 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยได้แลกเปลี่ยนทัศนะในประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคกับประเทศคู่เจรจาอีก 8 ประเทศ ประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ และรัสเซีย ระบุภัยคุกคามจากไซเบอร์ การก่อการร้าย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความมั่นคงทางทะเล เป็นความท้าทายที่สำคัญของภูมิภาค

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ของประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นข้อกังวลร่วมกันถึงเสรีภาพในการเดินเรือและการเดินอากาศ โดยเห็นร่วมกันว่าปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องแก้ปัญหาร่วมกัน เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและเคารพสิทธิกันและกัน ยึดกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ควรระงับยับยั่งการยั่วยุและการใช้กำลังทหารที่อาจก่อความรุนแรงรักษาความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกัน

หลังจากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมพิธีส่งมอบการเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน ปี 59 ให้กับกระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว