กรธ.ให้ป.ป.ช.มีอำนาจเพิ่มประสิทธิภาพปราบทุจริต

กรธ.ให้ป.ป.ช.มีอำนาจเพิ่มประสิทธิภาพปราบทุจริต
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ แถลง กรธ. ให้ ป.ป.ช. มีอำนาจเฉพาะด้าน เพื่อทำงานปราบปรามทุจริตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ แถลงถึงบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทาง กรธ. เห็นควรปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. ให้มีหน้าที่ในเรื่องที่มีความสำคัญ พร้อมกำหนดลำดับการทำงานโดยให้หน้าที่การตรวจสอบการเมืองต้องมาก่อนและใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่ยาวนาน ประกอบกับในการการปฏิบัติหน้าที่ของ ป.ป.ช. ควรมีอำนาจเฉพาะตัว ทั้งนี้ เพื่อให้ปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ ขณะที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้คงอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 เดิม แต่ต้องปรับปรุงการทำงานของทั้ง 2 องค์กร ให้ทำหน้าที่อย่างบูรณาการร่วมกัน ทั้งนี้ ยังคงให้แยกหน่วยงานทั้ง 2 ออกจากกัน เช่นเดิม