กรมอุตุฯประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวปี2558แล้ว

กรมอุตุฯประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวปี2558แล้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


กรมอุตุฯ ออกประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวปี 2558 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. ที่ผ่านมา

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว โดยพื้นที่ประเทศไทยตอนบน ได้สิ้นสุดฤดูฝนและเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว เมื่อวันที่ 22 ต.ค.โดยลมระดับล่างเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนลมชั้นบนได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตก ประกอบกับปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนได้ลดลงเกือบทั่วไป รวมทั้งอุณหภูมิต่ำสุด ได้ลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไป ต่อเนื่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ สำหรับภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีอากาศเย็นลงในระยะต่อไป ส่วนภาคใต้ จะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดไปปกคลุม และจะมีฝนตกต่อไปอีก ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558