กรณ์ วอน นปช.คำนึงถึงภาพลักษณ์ - ศก.ของประเทศ

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการชุมนุมใหญ่ของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ว่า ตนไม่รู้สึกกังวลต่อเรื่องดังกล่าว เพราะการแสดงออกทางความคิดเห็นที่แตกต่างสามารถกระทำได้ เนื่องจากจะเป็นเสียงสะท้อนถึงความเข้มแข็งของประเทศ แต่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย

นายกรณ์ กล่าวว่า อยากขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมเปิดโอกาสให้รัฐบาลบริหารประเทศ และขอให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งด้านภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ที่สำคัญจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคนในประเทศด้วย ขอให้ทุกฝ่ายใช้เหตุและผล เปิดใจให้กว้างต่อการรับฟังความคิดเห็นต่างๆ

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด