ปลัด มท. ลงนามแต่งตั้งรอง ผวจ. มีผล1ต.ค.

ปลัด มท. ลงนามแต่งตั้งรอง ผวจ. มีผล1ต.ค.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามคำสั่ง บัญชีแต่งตั้งตำแหน่ง รอง ผวจ. มีผล 1 ต.ค.

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่ง บัญชีแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 106 ราย โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป โดยบัญชีแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 16 ราย อาทิ


- นายกฤษณ์ ธนาวณิช ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานี เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
- นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น
 
ส่วนบัญชีโอนข้าราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 53 ราย อาทิ
- นายอาคม สุขพันธ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
- นายสุวิทย์ คำดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
- นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
- นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นต้น
 
สำหรับบัญชีย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 37 ราย อาทิ
- นายสยาม ศิริมงคล ผู้ช่วยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
- นายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
- นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
- นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
- นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นต้น