ตบ4สินค้าเข้ารายการควบคุม

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ว่า วันที่ 3 ก.พ. 52 จะเสนอให้ที่ประชุมครม. พิจารณาอนุมัติสินค้า 4 รายการ ได้แก่ กาแฟกึ่งสำเร็จรูป แป้งสาลี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง เข้าบัญชีควบคุมสินค้าและบริการ โดยกาแฟกึ่งสำเร็จรูป และแป้งสาลี ให้แจ้งต้นทุนล่วงหน้าก่อนปรับขึ้นราคาสินค้า ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ใช้มาตรการห้ามขนย้ายสินค้าในพื้นที่จังหวัดติดกับชายแดน

สาเหตุที่เลือกกาแฟเข้ามาเป็นสินค้าควบคุม เพราะราคาวัตถุดิบมีความผันผวน ส่วนแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารสำเร็จรูป ซึ่งปัจจุบันอาหารสำเร็จรูปยังมีราคาสูงอยู่ จึงต้องเข้ามาดูแลตั้งแต่ต้นทาง ขณะที่ข้าวโพดและมันสำปะหลังนั้นรัฐบาลกำลังอยู่ระหว่างดำเนินนโยบายแทรกแซงราคา จึงต้องป้องกันการสวมสิทธิสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

นอกจากนี้กกร.ได้มีมติถอดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ออกจากการเป็นสินค้าควบคุม จากที่ก่อนหน้านี้กำหนดให้ควบคุมเพื่อป้องกันปัญหาหลอกลวงนักท่องเที่ยว แต่ผู้ประกอบการไม่ สามารถปฏิบัติตามแนวที่กำหนดได้ เพราะเป็นอุปสรรคต่อการค้า จึงทำให้ขณะนี้มีสินค้าในบัญชีควบคุม 38 รายการ และสินค้าบริการควบคุม 1 รายการ รวมเป็น 39 รายการ ขณะเกัน ได้มีมติให้สินค้าจำนวน 232 รายการ บริการ 47 รายการ และสินค้าเกษตร 37 รายการ ต้องปิดป้ายแสดงราคาต่อไป

สำหรับธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ที่ประชุม กกร. ไม่ได้มีการพิจารณา เนื่องจากทางฝ่ายเลขานุการ คือกรมการค้าภายใน ได้ขอถอนเรื่องออกไป ซึ่งประเด็นค้าปลีกเป็นปัญหาใหญ่ ต้องพิจารณา อย่างรอบคอบ เพราะเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง ไม่ใช่ว่ากระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้วจะสามารถบังคับใช้ได้ทันที ต้องผ่านมติครม.อีกรอบ

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการตามที่รัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบายเอาไว้ว่ารายเล็ก รายใหญ่จะต้องอยู่ร่วมกันได้ ส่วนจะผลักดันร่างพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งทันในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ ยังไม่สามารถกำหนดได้ เพราะการออก กฎหมายต้องผ่านขั้นตอนของรัฐสภา

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เอกชนร่วมใจพาณิชย์เพื่อปากท้องประชาชน พบว่า ผู้ประกอบการยินดีปรับลดราคาสินค้าทันทีจำนวน 25 รายการ เช่น ข้าวสาร 5 เปอร์เซ็นต์ ขนาด 5 กก. จาก 220 บาท เหลือ 170 บาท ไข่ไก่ ฟองละ 2.85 บาท เหลือ 1.95 บาท น้ำมันพืชถั่วเหลือง ขนาด 1 ลิตร จาก 49.50 บาท เหลือ 44 บาท ผงซักฟอก 1,000 กก. จาก 61 บาท เหลือ 57 บาท ที่เหลืออีก 21 รายการ

ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ประกอบการรับปากจะกลับไปทบทวนต้นทุนสินค้าอีกครั้ง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะไม่มีการบังคับ แต่จะติดตามราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด โดยระบุว่าขณะนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง จึงอยากให้ผู้ประกอบการปรับลดราคาสินค้าตามต้นทุนที่แท้จริง

ส่วนแนวทางช่วยเหลือด้านอื่นเช่น กลุ่มรถแท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการยินดีปรับลดราคาค่าโดยสาร เดิม กม.แรก 35 บาท เหลือ 30 บาท คาดเบื้องต้นจะมีผู้เข้าร่วม 100-200 คัน หลังจากนี้จะติดสติกเกอร์เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เบื้องต้นทำให้ผู้ขับรถแท็กซี่สูญเสียรายได้ 50-70 บาทต่อวัน แต่ก็พร้อมเข้าร่วมโครงการ

ส่วนสมาคมโรงแรมก็ยินดีปรับลดค่าที่พักและอาหารให้กับผู้มาใช้บริการถึง 50% แต่จะไปเจรจาว่ามีโรงแรมใดบ้าง และกลุ่มโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ก็จะมีการปรับลดค่าบริการตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ จาก 120 บาท เหลือ 80 บาท แต่จะไปพิจารณากำหนดพื้นที่ของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ฯ อีกครั้ง ส่วนการบินไทยยินดีปรับลดค่าขนส่งให้กับผู้ประกอบการในประเทศ โดยเฉพาะขนส่งในประเทศจะลดลง 5-25%.

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด