ของบฯพันล้านพยุงเลิกจ้าง8หมื่นคนยานยนต์หนักโละทิ้ง4หมื่น

นายดำริ สุโขธนัง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังประชุม คลังสมองเพื่อชาติ ยุทธศาสตร์ภาครัฐ เอกชน ว่า เตรียมของบรัฐบาล 1,000 ล้านบาทในการช่วยธุรกิจเอสเอ็มอีระยะสั้น 6 เดือนเพื่อฝึกอบรมการจ้างงานใหม่และรักษาสภาพการจ้างงาน ล่าสุดภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งส่งตัวเลขที่จะเลิกจ้าง 8 หมื่นคนแต่หากรัฐบาลให้ความช่วยเหลือสามารถรักษาสภาพการจ้างงานต่อไปอีก เช่น กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน 4 หมื่นราย เฟอร์นิเจอร์ 1.7 หมื่นราย ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1.7 หมื่นราย เป็นต้น ซึ่งแผนการช่วยเหลือนั้นภาครัฐเน้นเข้าไปฝึกอบรมพนักงานกลุ่มเสี่ยงถูกเลิกจ้าง พร้อมทั้งให้เบี้ยเลี้ยง และค่าวิทยากร เพื่อรองรับกรณีที่บริษัทเพิ่มกำลังการผลิตช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัว

ส่วนการฝึกอบรมเพื่อการจ้างงานใหม่เน้นการเพิ่มทักษะฝีมือ ความรู้กับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างและนักศึกษาจบใหม่ เพื่อการจ้างงานในอุตสาห กรรมใหม่ที่ขาดแคลนแรงงานอีก 2.1 หมื่นราย แบ่งเป็น ภาคสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1.6 หมื่นราย อุตสาหกรรมรองเท้า 3,000 ราย อุตสาหกรรมแอร์ฯ 1,000 ราย ซอฟต์แวร์ 700 ราย ช่างสมองกล 500 ราย

งบที่ขอ 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการฝึกอบรมเพื่อการจ้างงานใหม่ 500 ล้านบาท และรักษาสภาพการจ้างงาน 500 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดทำรายละเอียดและเงื่อนไข ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะการรักษาสภาพการจ้างงานหากรัฐบาลไปช่วยเหลือแล้ว ต้องมีการยืนยันว่าจะไม่ปลดคนงาน

นายพสุ โลหารชุน รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า แนวทางช่วยเหลือเอสเอ็มอีนั้นเป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพราะหากไม่ได้เงินที่ขออาจทำให้การเลิกจ้างงานเพิ่มขึ้นแน่นอน.

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด