ยงยุทธปาฐกถาสร้างคนไทยสู่พลเมืองโลก

ยงยุทธปาฐกถาสร้างคนไทยสู่พลเมืองโลก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'ยงยุทธ - ธีระเกียรติ' ปาฐกถาพิเศษสัมมนาระดับชาติเพื่อเสริมสร้างบทบาทนำของไทย ในเวทียูเนสโก

ที่ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ มีการจัดงานสัมมนาระดับชาติเพื่อเสริมสร้างบทบาทนำของไทยในเวทียูเนสโก ภายใต้แนวคิดอนาคตไทยในเวทียูเนสโก ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยในงานจะมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง การสร้างคนไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างมีประสิทธภาพ จาก ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์ ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ และ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา รวมทั้งมีการเสวนาในหัวข้อ อนาคตไทยในเวทียูเนสโก จาก ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์, ศาสตราจารย์ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนฑล, ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์, นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ และ นางวันเพ็ญ อัพตัน