อธิบดี ปภ. เตรียมรับมือภัยพิบัติช่วงฤดูฝน

อธิบดี ปภ. เตรียมรับมือภัยพิบัติช่วงฤดูฝน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


อธิบดี ปภ. เตรียมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับมือภัยพิบัติช่วงฤดูฝน พร้อมปรับแผนรับมือให้ยืดหยุ่นขึ้น

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผย ถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักว่า ปภ. ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัด เตรียมพร้อมรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนอย่างเข้มข้น โดยมุ่งบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและป้องกันปัญหาน้ำแล้ง ซึ่งจะเน้นการแก้ไขปัญหาในมิติเชิงพื้นที่ (Area Approach) กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติและหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมถึงให้จังหวัดปรับแผนรับมือและจัดการภัยพิบัติให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้อยที่สุด