ยอดขอบีโอไอฉลุย9หมื่นล้าน

นางอรรชกา สีบุญเรือง บริมเบิล เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ตัวเลขการขอส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนไทยและต่างชาติช่วงที่ผ่านมาของเดือนม.ค.น่าพอใจ มีมูลค่ากว่า 90,000 ล้านบาทแล้ว จำนวนโครงการขอส่งเสริมลงทุนรวม 50 โครงการ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามีโครงการขอส่งเสริมลงทุน 100 โครงการ แต่มูลค่าอยู่ที่ 23,000 ล้านบาท สำหรับโครงการที่มีมูลค่าลงทุนสูงคือ โครงการลงทุนก่อสร้างท่าเรือรองรับการขนส่งสินค้า และโครงการลงทุนระบบสาธารณูป โภคพื้นฐาน เช่น โรงไฟฟ้า แสดงให้เห็นว่าการลงทุนของต่างชาติและนักลงทุนไทยไม่ได้ถูกกระทบจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกในทุกอุตสาหกรรม

(กรอบบ่าย)

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด