ร้องกมธ.วุฒิฯกังขารัฐทุ่ม8พันล.หนุนปตท.นำเข้าแอลพีจี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 29 ม.ค. ที่รัฐสภา ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษากรณีทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา และได้เชิญ กลุ่มสมาคมผู้ใช้ก๊าซ 3 สมาคม ประกอบด้วย เครือข่ายผู้ใช้ก๊าซแอลพีจีในรถยนต์แห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับรถยนต์ และชมรมผู้ประกอบการปั้มก๊าซแอลพีจี มาให้ข้อมูลและหารือร่วมกันถึงโครงสร้างราคาก๊าซแอลพีจีและความร่วมมือในการตรวจสอบด้านเทคนิคและความปลอดภัย

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กทม. ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการฯ กล่าวว่า กลุ่มสมาคมฯ มีความห่วงใยกรณีรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงาน จะให้เงินอุดหนุนแก่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จำนวน 8 พันล้านบาท เพื่ออุดหนุนการนำเข้าก๊าซแอลพีจี ตลอดจนการเสนอกฎหมายไม่ให้ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม เข้าไปนั่งเป็นกรรมการบริหาร (บอร์ด) หรือที่ปรึกษาในนิติบุคคลเอกชนหรือองค์กรเอกชนทุกองค์กรหรือรัฐวิสาหกิจกึ่งมหาชนโดยเด็ดขาด เพราะอาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรือให้คุณให้โทษกับผู้บริโภคได้ และการปรับโครงสร้างราคาก๊าซแอลพีจีอย่างเป็นธรรม โดยการตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาตรวจสอบเรื่องราคาก๊าซ แทนที่จะถูกกำหนดโดยรัฐบาล ทำให้มีข้อกังขาเรื่องธรรมาภิบาล

น.ส.รสนา กล่าวต่อว่า อนุกรรมาธิการฯ กำลังศึกษาและรวบรวมข้อมูลทั้งเรื่องการปรับโครงสร้างราคา มาตรฐานความปลอดภัยในการใช้ก๊าซแอลพีจีทั้งหมด และจะมีการจัดสัมมนาขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อร่วมกันศึกษาระบบพลังงานทั้งหมด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมเรื่องราคาและมาตรฐานการใช้ก๊าซ เพราะทุกวันนี้บริษัทเอกชนได้กำไรจากการขายก๊าซแอลพีจีกิโลกรัมละ 8 บาทอยู่แล้ว

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด