ประธานนิโรธจี้รมต.กีฬาเรื่องลดภาษีอุปกรณ์กีฬา

นายนิโรธ สุนทรเลขา ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดเผยว่า ตนได้ทำหนังสือถึง นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องข้อเสนอแนะในการกำหนดสมรรถนะแรงงาน (Competencies) ด้านการท่องเที่ยว การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเล่นกีฬา และการยกเว้นภาษีให้แก่ผู้สนับสนุนการกีฬาของชาติ

ทั้งนี้คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ความสำคัญการติดตามการบริหารงบประมาณด้านการกีฬา ประจำปี 2552 และการเตรียมการจัดสรรงบประมาณด้านการกีฬา ประจำปี 2553 โดยมีความเห็นว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการกีฬายังไม่มี ทั้งๆ ที่ปี52 จะมีแรงงานถูกเลิกจ้างกว่าล้านคน ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มคนเหล่านี้ก่อปัญหาในสังคม รัฐบาลจึงควรมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านการกีฬา โดยควรกำหนดเรื่อง การแก้ปัญหาคนว่างงานด้วยการเล่นกีฬาในชุมชน เป็นวาระแห่งชาติ

นอกจากนี้เรื่องการยกเว้นภาษีให้แก่ผู้สนับสนุนการกีฬา ควรเร่งประสานงานไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อขอขยายเวลาตามมาตรการดังกล่าวขอลดหย่อนภาษีในอัตรา 1.75 เท่าของยอดที่จ่ายจริง เนื่องจากมาตรการดังกล่าวมีผลดี โดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบันที่ผู้ให้การสนับสนุนกำลังได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ดังนั้นมาตรการขยายเวลาการยกเว้นภาษีดังกล่าว จะช่วยเยียวยากีฬาได้อย่างแท้จริง

เรื่องล่าสุดของหมวด กีฬา

ดูหมวด กีฬา ทั้งหมด