กมธ.พิทักษ์สถาบันตั้งพล.อ.อ.ณพฤษภ์ประธาน

(28ม.ค.) มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ นายตวง อันทะไชย ส.ว.สรรหา กรรมาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติตั้งพล.อ.อ.ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร ส.ว.สรรหา เป็นประธาน และได้มีการวางกรอบการทำงานเป็น 2 กรอบ โดยกรอบแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และกรอบที่ 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมเผยแพร่เกียรติคุณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นโครงการตามพระราชดำริ ทฤษฎีต่างๆ เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ รวมถึงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข เพราะที่ผ่านมามักมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจดังกล่าว และมีการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในหลายวิธีการ

นายตวง กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงเว็ปไซต์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ซึ่งปัจจุบันมีเว็ปไซต์ในลักษณะดังกล่าวเป็นหมื่นๆเว็ปไซต์ แต่ก็ไม่สามารถที่จะปิดหรือดำเนินคดีกับผู้ทำเว็ปไซต์ได้ ส่วนหนึ่งก็มาจากเจ้าหน้าที่ที่มีน้อย และกฎหมายที่มีไม่มาก แม้เราจะมีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการกับเว็ปไซต์ดังกล่าวก็ตาม นอกจากนี้การดำเนินการคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ซึ่งมีการมองว่ากระบวนการยุติธรรมมีความล่าช้า ซึ่งแท้จริงแล้ว กระบวนการยุติธรรมของไทยนั้นเน้นการสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกอย่าง พิจารณาช้าก็ถูกต่อว่า ถ้าเร็วไปก็อาจถูกมองว่า ไม่ได้รับความยุติธรรม ดังนั้นกรรมาธิการฯก็จะมีการศึกษาเรื่องนี้ด้วย ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าจะนำบทความและหนังสือที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยเฉพาะของนายบวรศักดิ์ อุวรรโณ เลขาธิการสถาบันประปกเกล้า มาศึกษา

ตะลุยข่าว : ตามรอยจ้างฆ่า...สแตมฟอร์ด

สามวันที่แล้วต่างกับสามเดือนก่อนหน้าลิบลับ นับตั้งแต่ โดนัลด์ ไวท์ติ้ง สัญชาติอเมริกันสามีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด สาขาหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถูกคนร้ายดักยิงเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด