สธ.ชงเพิ่มเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายให้พยาบาล รอวิทยาเคาะ

พญ.ศิริพร กัญชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวเมื่อวันที่ 28 ม.ค. ว่า นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้พิจารณาเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์ครอบคลุมและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่ทุรกันดาร ประเภท 2 และ 3 ยกเว้นในพื้นที่ปกติได้เพิ่มเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายไปก่อนแล้ว โดยคณะทำงานพิจารณาเพิ่มเบี้ยเลี้ยงให้กับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนพื้นที่ปกติ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์สหวิชาชีพทั้งหมดเบื้องต้นคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยงเทียบเท่าระดับปริญญาตรีหากอายุงาน 3-4 ปี เพิ่มให้อีก 1,200 บาทต่อเดือน อายุงาน 4 ปี ขึ้นไป เพิ่มอีก 1,800 บาทต่อเดือน ส่วนค่าตอบแทนจากเดิมที่อยู่เวรได้ 300 บาท ก็จะเพิ่มอีกร้อยละ 20-25 และค่าตอบแทนภาระงานในเวลาราชการ ยกตัวอย่างเช่น หากใน 4 ชั่วโมง ต้องดูแลคนไข้ 40 คน แต่ต้องดูแลจริง 300 คน ที่เหลือจะต้องคำนวณค่าตอบแทนให้เพิ่มเติม ทั้งนี้ จะเสนอให้นายวิทยาพิจารณาภายในสัปดาห์นี้

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด