ปลัด วธ. ชง ธีระโยกซี 10 ทราบผลสัปดาห์หน้า

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวเมื่อวันที่ 28 มกราคม ว่า ขณะนี้ได้พิจารณารายชื่อตั้งแต่งโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 ของ วธ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะนำเสนอนายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในวัน 29 มกราคมนี้ เพื่อพิจารณาลงนาม ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า สำหรับการโยกย้ายครั้งนี้ไม่หนักใจ เพราะคิดว่าได้พิจารณาเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งมากที่สุดแล้ว ทั้งนี้การโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 นั้นจะเป็นการสับเปลี่ยนประมาณ 3-4 ตำแหน่ง ซึ่งตนได้มองไปไกลถึงเดือนตุลาคมด้วย เนื่องจากจะมีข้าราชการระดับ 10 ของ วธ. เกษียณอายุราชการอีก 2 ตำแหน่ง คือตำแหน่งรองปลัดวธ. และผู้ตรวจราชการ วธ.

นายวีระ กล่าวต่อว่า สำหรับตำแหน่งข้าราชการระดับ 10 ที่จะต้องโยกย้ายแน่นอนคือ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนนายอภินันท์ โปษยานนท์ ผอ.สศร. ซึ่งดำรงตำแหน่ง ครบวาระ 6 ปี ทั้งนี้บุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผอ.สศร. ต้องสามารถขับเคลื่อนงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ โดยเฉพาะการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และทำงานร่วมกับภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศได้

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด