นร.-นศ.เฮ !ครม.อนุมัติงบฯ กู้ยืมเรียน1หมื่นล้านให้กยศ.

นร.-นศ.เฮ !ครม.อนุมัติงบฯ กู้ยืมเรียน1หมื่นล้านให้กยศ.

นักเรียน - นักศึกษาเฮ ครม. อนุมัติงบ 1 หมื่นล้าน ให้กองทุนกู้ยืม กยศ.จุรินทร์ ลั่น ได้เงินภายใน 3 เดือน หากเข้าหลักเกณฑ์

(28ม.ค.) เวลา 13.00 น .นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการประชุมครม. ว่าที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ 1 หมื่อนล้านบาท ให้กับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทำให้กยศ.ได้งบประมาณเพิ่มจากของเดิมรวมเป็น 3.6 หมื่นล้านบาท โดยวงเงินดังกล่าวจะทำให้นักศึกษาสามารถกู้เงินได้เพิ่มเติม 3.53 แสนราย ทำให้เพิ่มยอดที่นักศึกษาที่ได้รับเงินกู้เป็น 1 ล้านราย นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่ไม่ได้กู้ยืมเงินตั้งแต่ปี 1 ในระดับอุดมศึกษา มัธยม และปวช. สามารถกู้ได้โดยเริ่มที่ชั้นปีที่ 2-4 ได้ ส่วนสายอาชีพสามารถกู้ได้ชั้นปวส .

นายจุรินทร์ กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในเรื่องมาตรการจูงใจให้นักศึกษากู้ยืมในสายอาชีพมากขึ้น จากเดิมสัดส่วนระหว่างสายสามัญและสายอาชีพอยู่ที่ 60 ต่อ 40 โดยกระทรวงศึกษาธิการจะหามาตรการจูงใจเพิ่มสัดส่วนเป็น 50 ต่อ 50 และส่งเสริมให้นักศึกษากู้เงินยืมเรียนได้อีก 400 สาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาด

สำหรับหลักเกณฑ์ของการกู้ยืมนั้น นายจุรินทร์ กล่าวว่า รัฐบาลยังยืนยันตามหลักเกณฑ์เดิมสมัยที่นายชวน หลีกภัย เป็นรัฐบาลครั้งที่ 1 คือ เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยและยากจน ผู้ปกครองมีรายได้น้อยต่ำกว่าเกณฑ์ โดยกระทรวงศึกษาฯจะเร่งให้สามารถนำไปใช้ได้เร็วขึ้น จากเดิมที่กว่าจะได้เงินก็ล่าช้านับปี แต่หลังจากนี้หากคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ก็จะอนุมัติได้ภายในเวลา 3 เดือน รวมทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ

นายจุรินทร์ กล่าวว่า นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบเงิน 3 พันล้านบาท ที่จะใช้ในโครงการนมโรงเรียนฟรี พร้อมทั้งอนุมัติขยายจากชั้นอนุบาล - ป.4 เพิ่มถึงชั้นป.5-ป.6 โดยจะมีเด็กที่ได้รับประโยชน์กว่า 2 ล้านคน คาดว่าจะเริ่มได้ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาหน้า นอกจากนี้กระทรวงจะขอความร่วมมือไปยังองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ร่วมสนับสนุนโครงการดื่มนมฟรี จากชั้นอนุบาลถึง ป.6 ให้ครบทุกพื้นที่

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด