สถานการณ์การเลิกจ้างล่าสุดตั้งแต่ต้น ม.ค.52 จนถึงขณะนี้ มีสถานประกอบการปิดกิจการกว่า 50 แห่ง แนวโน้ม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์การเลิกจ้างล่าสุด ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 52 จนถึงขณะนี้ มีสถานประกอบการปิดกิจการกว่า 50 แห่ง แนวโน้มเลิกจ้าง 102 แห่ง ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ 68,122 คน ในประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอและอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด นางอัมพร นิติศิริ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า สถานการณ์การเลิกจ้าง ระหว่างวันที่ 1-26 ม.ค.52 พบว่า มีสถานประกอบการปิดกิจการแล้วจำนวน 50 แห่ง ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 2,863 คน จังหวัดที่มีการเลิกจ้างสูงสุด 5 อันดับ แรก ได้แก่ จ.ปทุมธานี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา และตาก ส่วนใหญ่ประกอบกิจการประเภทผลิตสิ่งทอ ผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากสถานประกอบการขาดสภาพคล่อง และคำสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศลดลง ขณะที่แนวโน้มมีสถานประกอบการจะเลิกจ้าง 102 แห่ง ลูกจ้างจะได้รับผลกระทบ 68,122 คน แบ่งออกเป็นลูกจ้างที่เสี่ยงต่อการเลิกจ้างสูงจำนวน 23,296 คน และลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบในลักษณะถูกลดเงินโบนัส ลดเวลาในการทำงาน จำนวน 44,826 คน ในประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ และผลิตเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด