จ.ตาก กำหนดเขตควบคุมและมาตรการป้องกันไฟป่า ปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตาก กำหนดเขตควบคุมและมาตรการป้องกันไฟป่า ปี 2552 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า จังหวัดตากได้รับแจ้งจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่า ได้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าในปัจจุบัน พบว่าสถานการณ์ไฟป่าในช่วงปลายปี 2551 ต่อไปจนถึงกลางปี 2552 จะมีความรุนแรงมากกว่าปี 2551 ที่ผ่านมา โดยไฟที่ไหม้ในป่าเบญจพรรณจะมีความรุนแรงมาก เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟป่า อีกทั้งให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขไฟป่าดังกล่าว จึงกำหนดพื้นที่ควบคุมไฟป่า ดังนี้ พื้นที่ป่าบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก อำเภออุ้มผาง บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด บริเวณอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อำเภอแม่สอด พื้นที่ป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติลานสาง อำเภอเมืองตาก และพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อำเภอพบพระ เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูง พื้นที่ป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่เมย อำเภอท่าสองยาง บริเวณอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอด พื้นที่ป่าบริเวณสองข้างทางหลวงแผ่นหมายเลข 105 (ถนนสายตาก-แม่สอด) อำเภอเมืองตากและอำเภอแม่สอด พื้นที่ป่าสองข้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1090 (ถนนสายพบพระ-อุ้มผาง) อำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง และพื้นที่ป่าสองข้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ( ถนนสายตาก-ลำปาง) อำเภอบ้านตากและอำเภอสามเงา เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวต่อไปว่า หากภายในพื้นที่เขตควบคุมไฟป่า มีความจำเป็นต้องเผาไร่ เผาวัชพืชในที่ดินทำกิน ต้องขออนุญาตจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน ก่อนที่จะดำเนินการทุกครั้ง ต้องจัดทำแนวกันไฟ และควบคุมไฟมิให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่น หากไม่แจ้งขออนุญาต จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ป่า จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และหากพบเห็นไฟไหม้ป่าบริเวณใดให้ช่วยกันดับ หากไฟป่าขยายวงรุนแรงไม่สามารถดับได้ ให้รีบแจ้งส่วนควบคุมและปฏิบัติไฟป่า ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าตาก สถานีควบคุมไฟป่าตาก สถานีควบคุมไฟป่าแม่สอด และสถานีควบคุมไฟป่าอุ้มผาง ในพื้นที่หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก โทรศัพท์. 0-5551-1854, 0-5550-5070, 0-5550-0144,0-5580-1575 และโทร.0-5550-0154

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด